Stichting Cursusproject De Ronde Venen

Secr.: Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen
Tel: 0297-582482
agnes@nessersluis.net
Persoonlijke gegevens
Aanhef De heer Mevrouw  
Voorletter(s) Tussenvoegsel
Naam
Straatnaam Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon Mobiel
E-mailadres
IBAN
Nieuwsbrief Ja Nee

Inschrijvingen Aantal Kosten per Bedrag per Volg-
Cursus(sen) pers. persoon * cursus nr.(s)


* Incl. materiaalkosten. Totaalbedrag
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
De gegevens worden uitsluitend door de Stichting Cursusproject De Ronde Venen gebruikt.

Machtiging
Ik machtig de Stichting Cursusproject De Ronde Venen het totaalbedrag te laten afschrijven van bovengenoemde rekening.
Incassering gebeurt per cursus rond de startdatum van de cursus (incasso ID L40Z ZZ411809260000).
Datum 19-10-2019
Handtekening
Toelichting
Je wordt verzocht de persoonlijke gegevens volledig in te vullen.
Inschrijven voor een (of meerdere) cursus(sen) kun je doen door te kiezen uit de lijst met cursussen en door het invullen van het aantal personen waarvoor je inschrijft. Je machtigt de Stichting tot incasso van het totaalbedrag.

Cursusmarkt
Bij de entree van De Boei krijg je een nummer uitgereikt dat gebruikt wordt om het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt te spreiden. Het binnengaan van de zaal gebeurt in volgorde van aankomst.
Van een aantal cursussen is de docent zelf aanwezig en anders is hij vertegenwoordigd door iemand van de Stichting Cursusproject.
De inschrijving is pas definitief als je het inschrijfformulier hebt ondertekend om de Stichting Cursusproject De Ronde Venen te machtigen de cursuskosten te incasseren en als het is verwerkt bij de registratietafel waar het is uitgegeven. Je krijgt daar een ingevuld formulier met je persoonlijke gegevens, een overzicht van de cursussen waarvoor je hebt ingeschreven, de data waarop die cursussen worden gegeven en eventuele bijzonderheden.

Mocht een cursus niet doorgaan dan krijg je daarvan z.s.m. bericht.