naam, voorletters:
m v
adres:
postcode, woonplaats:
telefoonnummer:
e-mail adres:
Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Kruis dan dit hokje aan

schrijft in op:

cursusnr.: cursusnaam: kosten p.p.*: aantal personen: totaal bedrag:
EUR
 
EUR

* De kosten betreffen de cursuskosten incl. de materiaalkosten.

Dit formulier kan worden gebruikt voor het inschrijven op één cursus.
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
De gegevens worden uitsluitend door het Cursusprojekt gebruikt overeenkomstig het privacystatement.

Machtiging
Ik machtig de Stichting Cursusprojekt De Ronde Venen
(incasso ID L40Z ZZ411809260000) het totaal bedrag te laten afschrijven.
Kenmerk 18....
(in te vullen door cursusproject)
van IBAN-bankrekeningnummer:
ten name van :
datum:
handtekening:
 

U bent pas definitief ingeschreven nadat u van de cursusadministratie een bevestiging (via e-mail) hebt ontvangen.
U krijgt alleen bericht van ons als de cursus niet doorgaat!
In alle andere gevallen wordt het totaal bedrag rond de cursusdatum van uw rekening afgeschreven.

Volledig ingevuld en ondertekend zenden aan:
Cursusproject De Ronde Venen, p/a
A. Blokker, Nessersluis 18 D, 3646 AD Waverveen
U kunt het ondertekende formulier ook scannen en mailen naar: registratie@cursusproject.nl